Friday, October 8, 2010

ਗਮ ਦਾ ਵਿਆਜ਼

ਸਚ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਮੜਿਆ ਤਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ |

ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ, ਕਾਫਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ |

ਇਥੇ ਵਿਕਦੇ ਬੁੱਤ ਨੇ, ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ,

ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਤ੍ਸਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ |

ਜਿਸ ਨੇ ਸੀ ਖੰਜਰ ਮਾਰਕੇ, ਪਾੜਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ,

ਕੰਬਦੇ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ, ਕਰਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ |

ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਕੇ ਵੀ, ਡਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ,

ਪੈਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂਲ ਤੇ, ਗਮ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਖਿਆ |

ਚੀਖਾਂ ਚਿਖਾ ਚੋਂ ਉਠੀਆਂ, ਇਹ ਰੁਖ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣੀਆਂ,

ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਸੀ ਮੈਂ ਬੇ-ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ |

No comments:

Post a Comment