Friday, October 8, 2010

ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਬਾਟੀਆਂ (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ)

"ਸੇਠ ਜੀ ਚਾਹ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਬਾਟੀਆਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਪੀਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਏ" ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਜਦੂਰ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ "ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਟੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਟੌਰ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਦੱਸੋ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਹੁਣ ਬਾਟੀਆਂ ਥੋਨੂੰ |" ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੋਲਿਆ "ਸੇਠ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈ ਨੇ ਫ਼ਰਕ ਐਨਾ ਕੁ ਐ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ |"

No comments:

Post a Comment