Friday, October 8, 2010

ਉਮੰਗ

ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ

ਝੁਰਮਟ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ..

ਜਿਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ

ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਢੰਗ

ਜਿਥੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਰੰਗੀਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

ਵਿਛੇ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰੰਗ |

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿੜਾਂ ਦਸਦੀਆਂ

ਗੁਲਾਬ ਥੀਂ ਮਲੰਗ |

ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਕੇ

ਕੁਝ ਬੇ-ਬੋਲ ਕਹਿਕੇ

ਮੇਰਾ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦੈ

ਫਿਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲ ਤੇ

ਸੂਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲ 'ਤੇ

ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ

ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦੈ |


No comments:

Post a Comment