Friday, October 8, 2010

ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ)

ਮੀਤੋ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮੋਏ ਫੌਜੀ ਪਤੀ ਦੀ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ-ਟਕ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ | ਮੀਤੋ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਲੇ ਕਸੇ ਗਏ ਹੱਥ ਢਿੱਲੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰੋ ਪਈ |

No comments:

Post a Comment