Wednesday, July 29, 2009

ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ

ਤੇਰੇ

ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ

ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਘਟਾ

ਅਸ਼ਚਰਜ

ਮਾਅਨੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ

ਸੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ

ਹੋ ਗਈ ਬੰਸਰੀ,

ਬੰਸਰੀ ਬਣਕੇ ਰਹੀ

ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ

No comments:

Post a Comment