Wednesday, July 29, 2009

ਕੀ ਹੋਊ ?

ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊ ?

ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਦਰਦੇ-ਗਮ ਜੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊ ?

ਅਹਿ ਨੂੰ ਐਨਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਓਦਾਂ ਲੁਟਣਾ ਤੂੰ ਠਾਣਿਐਂ,

ਯਾਦ ਰੱਖ ਜੇ ਗੇੜ ਉਲਟਾ ਘੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊ ?

ਹਰ ਜ਼ਨਾਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ,

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸਾਹ ਉਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊ ?

ਬੱਚਿਆਂ ਆਂਗੂੰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ,

ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਗੁਲ ਟਹਿਕਦੇ ਤੱਕ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊ ?

ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਦਾ ਹੋਊ ਸੋਚਦਾ,

ਖੇੜਿਆਂ ਥਾਵੇਂ ਰਾਂਝਾ ਸਿਆਲੀਂ ਢੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊ ?

ਅਹਿਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ,

ਸੋਚ 'ਗਿੱਲ' ਤੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮੰਜਾ ਠੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊ ?

No comments:

Post a Comment