Thursday, April 1, 2010

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ
ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ
ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ
ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ
ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ
ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਅੱਲਕ ।
ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਕੁੱਛ ਚਾਲਬਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਫਕਤ
ਖੀਸੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।
ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ
ਕਿਸੇ ਨੇ 1974 ਲਿਖ ਕੇ
ਕਾਲੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ
ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੇ
ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦੁਹਾਈ ਸੀ ।
ਦਾਮ ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ 350
ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਾੜ
100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ
ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ?
ਸੁਣਕੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣ
ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ
ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ
ਨਿੱਕਲੀ
ਉਹਨਾਂ 10 ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ
ਮੈਕਡਾਨਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਬਰਗਰ ਖੁਆ ਦਿੱਤਾ ।

No comments:

Post a Comment