Wednesday, March 31, 2010

ਊਟ-ਪਟਾਂਗ

ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਕਿਤੇ
ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਹੀ
ਕੜਛੀ (?) ਹੈ ਲਾ ਸਕਦੀ ।
ਤੁਸੀਂ ਗਧੇ ਵਾਂਗ
ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਆਂ-ਉਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਹਰ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਕਾਂ-ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।
ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀਂ ਹੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਜਾਦੀ ਨਹੀਂ
ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕਥਨ ਵਿੱਚ
ਸਲੀਕਾ ਤੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਨਾ ਕਰਿਓ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਭਿੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ,
ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ
ਨਾ ਉਕਰਿਓ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ।
ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ
ਕੋਈ ਬੀਆਬਾਨ......? ਜੀ ਨਹੀਂ,
ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ
ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਖਣੈ
ਪੂੂੂੂੂੂੂਰਾ
ਨਾਪ-ਤੋਲ ਕੇ ਆਖਿਓ,
...............
ਜਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਓ
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਕਿਓ ।
*ਤੰਬੀ ਪਜ਼ਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀ,
*ਮੂਨ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵੀ
ਹੈ ਚੰਦ ਵੀ,
ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਕ
ਤਿਹਾਈ (ਤਿੰਨ) ਵੀ ।
ਮਾਫ ਕਰਿਓ
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦੈ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਵਾਂ-ਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ
ਕੱਢ ਰਿਹਾਂ,
ਆਦਮੀਂ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗਾ
ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਲਿੱਖਾਂਗਾ,
ਅੱਜ ਵਾਲਾ
ਊਟ-ਪਟਾਂਗ
ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾਂ ।
..................
*ਤੰਬੀ = ਪਜ਼ਾਮਾ (ਪੰਜਾਬੀ), ਛੋਟਾ ਭਾਈ (ਤਮਿਲ)
*ਮੂਨ = ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਂ (ਪੰਜਾਬੀ),ਚੰਦ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਤਿੰਨ (ਤਮਿਲ)

No comments:

Post a Comment