Thursday, March 11, 2010

ਮੈਂ (Ego) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ਤੂੰ ਉਕਸਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਂ ਏਂ
ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਵਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ
ਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਰ ਜਾਵਾਂ,
ਚਲ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ
ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਗਦੇ ਆਂ,
ਚਲੋ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ
ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਵਗਦੇ ਆਂ ।
ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਮਾਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ
ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ
ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ
ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਸੀ,
ਜੋ ਬਚਪਨ ਚ ਮੈਂਨੂੰ
ਕੇਹੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਸੀ ।
ਡਾਕਟਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ
ਸਰਨ ਲੱਗਿਆ,
ਜਦ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁਣਿਂਦਾ
ਗਰਭ ਪਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ।
ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾ,
ਵੋਟਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ
ਬਿਨ ਸੋਚੇ ਠਣ ਜਾ ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ
ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਐ ।
ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹਵਾ ਨੂੰ
ਰੋਟੀ ਸਮਝ ਕੇ
ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਐ ।
ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ
ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾ ਗਈ ਹੈ,
ਤੁੱਕ-ਬੰਦ ਤੋਂ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦਾ
ਚਸਕਾ ਲਾ ਗਈ ਹੈ ।

No comments:

Post a Comment