Thursday, March 11, 2010

ਅਰਥ


ਅਰਥਾਂ ਦੇ
ਬਾਰੇ
ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਹਾ
ਅਰਥ
ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤੇ ਬੀਜੀਦੇ ਨੇ
ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤੇ ਕੱਟੀਦੇ ਨੇ
ਜੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੌਖੀ ਜੁੜ ਜਾਊ
ਤੇਰੀ ਪੜਾਈ ਲਈ
ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਜਾਊ
ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਆਂ
ਮੈਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ
ਚਲਦੇ ਖਾਲ 'ਚ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ ਐ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਲਫਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਐ ।

No comments:

Post a Comment