Thursday, March 11, 2010

ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ

ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ।
ਹੋਛ-ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ।
ਉਹ ਪਤੰਦਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿੰਗ-ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਟੱਕਰੂ,
ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪਰ ਕਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ।
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ ਦੀ ਪਰਤੇ,
ਹਾੜਾ ਵੇ ਹਾੜਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ।
ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਏ ਨਛਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰੇਂਦੀ,
ਆਨੀ- ਬਹਾਨੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੰਜ ਤੂੰ ਕਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ।
ਕਾਲਿਓਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਕਲ ਨਾ ਆਈ,
ਗੱਲ ਭੋਰਾ ਤੇ ਵਾਂਗ ਤੰਦੂਰ ਤੂੰ ਤਪਿਆ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ।
ਕੀ ਧਰਵਾਸਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਘੁੱਗੂ ਜਾ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ,
ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ।

No comments:

Post a Comment