Wednesday, June 9, 2010

ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ (ਗੀਤ)

ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟ ਗਏ ਦਿਲ,
ਮੂੰਹੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ |
ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟ ਗਏ ਦਿਲ........................

ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸਾਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਤ,
ਹੁਣ ਸੁਰ ਹੋਇਆ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੀਤ,
ਹੋਇਆ ਵੈਰੀ ਏ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ,
ਅਸੀਂ ਭੋਰਾ ਡੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ |
ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟ ਗਏ ਦਿਲ........................

ਦੇਖ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਆਵੇ ਮਨ ਤਾਈਂ ਚੈਨ,
ਦਿਨੇ ਰਹੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੀਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਰੈਣ,
ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪਲ-ਛਿੰਨ,
ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ |
ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟ ਗਏ ਦਿਲ........................

ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜਮਾਲ ਉਹ, ਕਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਐ,
ਪਿਆਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ, ਜਿੰਦ ਦਾ ਸੁਆਲ ਐ,
ਦੁੱਧ ਨੀਰ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਏ,
ਕਿਸੇ ਆਕੇ ਘੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟ ਗਏ ਦਿਲ........................

ਖ਼ਤ ਆਇਆ ਮਾਹੀ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਾ ਟਹਿਕਦਾ ਗੁਲਾਬ,
ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਘੁਲੀ ਏ ਸ਼ਰਾਬ,
ਪੁੱਛੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਏ 'ਗਿੱਲ' ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ
ਐਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟ ਗਏ ਦਿਲ........................

No comments:

Post a Comment