Sunday, July 18, 2010

ਡਰ

ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿਚ
ਟਕਰਦੀ ਏਂ
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖਦਾਂ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਿਅਰ
ਵਾਂਗ ਹਸਦੀ ਏਂ
ਮੈਂ ਤਕਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ
ਕਿਥੇ ਮਿਲੇਂਗਾ ?
ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤੈ...
'ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਸਾਜ਼'
ਤੈਨੂੰ ਰੰਝੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ
ਕਿਸੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦਾ ਸੀਰੀ...
ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਲ ਦੀ ਵੱਟ ਖੋਤਦੇ ਭਗਤੂ ਦੀ ਤਰਾਂ |
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
"ਕਾਲਿਆਂ ਹਰਨਾਂ ਰੋਹੀਏਂ ਚੜ੍ਹਨਾ" ਦਾ
ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਮਣ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾਂ ਲੇਸ.........
ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ
ਮੈਨੂ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹਾਸਾ
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚਲਾ
ਝੂਠਾ ਸਵਾਲ
ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੈ
ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰਦੈ |

----ਇਕ਼ਬਾਲ ਗਿੱਲ------

No comments:

Post a Comment